Okusi morje 2

Okusi morje 2

Ideja za nastanek operacije


Ideja za projekt okusi morje se je razvila zaradi nepoznavanja slovenske klapavice. Mnogi ne vedo, da tudi v Sloveniji gojimo visoko kvalitetne klapavice, ki so zelo zdravo živilo, ki je vsem cenovno dostopno.

Namen operacije


Namen operacije izobraževanja o klapavicah je spoznavanje in osveščanje javnosti o lokalno ekološko pridelanih klapavicah, skozi celotno zgodovino, tradicijo in razvojem, ki je gospodarno trajnosten, morju – naravi prijazen način gojenja, ki ohranja biodiverziteto. Brez vplivov- obremenitve na okolje. Za človeka pa pomemben naraven in zdrav vir živila, ki je cenovno dosegljiv vsem slojem družbe. Trenutno še premalo poznano živilo.

Cilj operacije


Cilji operacije so pridobivanje znanja, dvig zavesti, krepitev konkurenčnosti gospodarstva v povezavi s podeželjem in sonaravnim ribištvom – marikulturo z uporabo lokalno pridelanih sestavin, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu po vzoru Kilometer Nič- mreženje. Vzpodbudili bomo povezovanje lokalnih pridelovalcev na območju LAS Istre za kvalitetno bivalno okolje in turistom zanimivo destinacijo z večjimi možnostmi za zaposlovanje v turizmu in širše.

Izvedli bomo 20 izobraževalnih delavnic, katere predstavljajo inovacijo, kajti celoten izobraževalni program bo izveden v direktnem stiku z naravo “učilnica na morju”. Operacija je brezplačna in v splošnem interesu širše javnosti z enakovrednim vključevanjem delavnice vseh skupin prebivalstva (otrokom, mladostnikom, različnim strokam, starejšim in drugim ranljivim skupinam) in je javnega značaja. Javno obveščanje in podajanje znanja preko elektronskih medijev, izobraževalnega dokumentarnega filma, ter učnih gradiv za udeležence in širšo javnost. Operacija bo ohranila in ustvarila novo zaposlitev.

Obiščite nas na:

Spletna stran Evropske komisije namenjene ESPR: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_sl.htm

Spletna stran ESPR: 
www.ribiski-sklad.si

Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.