Marikultura v Sloveniji

Slovenija ima 46 km morske obale, morje je  globoko povprečno 20 metrov. V tem prostoru so tri večja mesta, več turističnih naselij, luka Koper s terminali za kontejnerski in razsuti tovor, tri ribiška pristanišča, več manjših pristanišč in mandračev, plovna pot za Koper in Trst, dvoje solin. Itd. Kljub temu pa je tudi marikultura našla svoj prostor. Pred nekaj desetletji so posamezniki začeli s poskusno vzrejo školjk klapavic, ki je dala obetavne rezultate in se tako razvija naprej.

S predpisom na podlagi zakona o vodah so določena tri območja za gojitev školjk in eno območje za gojenje morskih rib. Površina območij, ki so namenjena gojenju morskih organizmov, znaša 900.340,73 m² (90 ha). Znotraj območij, ki so namenjena gojenju morskih organizmov, so z vodnimi dovoljenji podeljene vodne pravice.

Danes se na školjčiščih gojijo klapavice, ladinke v zadnjih letih pa poskusno gojijo tudi ostrige.
Gojišča klapavic pri nas se nahajajo v krajinskih parkih: v Piranskem zalivu, Strunjanskem zalivu ter na Debelem Rtiču – zaliv Sv. Jerneja, na meji z Italijo. Vsa tri območja so vključena v mrežo Natura 2000.

Prikaz vzreje morskih organizmov v Sloveniji skozi leta

Marikultura - vzreja morskih organizmov v kilogramih, Slovenija, 1990 - 2009, letno, vir podatkov Statistični urad RS do leta 2007, od leta 2007 MKGP
Marikultura – vzreja morskih organizmov v kilogramih, Slovenija, 1990 – 2009, letno, vir podatkov Statistični urad RS.

.