Ekološka pridelava živil

Vodno gojitveno območje za ekološke morske alge in živali iz ribogojstva je zelo pomembno pri gojenju varnih in visokokakovostnih proizvodov z najmanjšim vplivom na vodno okolje.

Države članice se spopadajo z vse večjim pomanjkanjem zalog ekoloških beljakovinskih pridelkov. Hkrati pa uvoz ekološke beljakovinske krme ne zadostuje za zadovoljitev povpraševanja.

Ekološko ribogojstvo je v primerjavi z ekološkim kmetijstvom z dolgoletnimi izkušnjami na ravni kmetij razmeroma novo področje ekološke pridelave. Zaradi vse večjega zanimanja potrošnikov za ekološke proizvode iz ribogojstva se bo verjetno vse več gojiteljev preusmerilo v ekološko pridelavo. Tako se bo kmalu povečal obseg izkušenj in strokovnega znanja.

  POSEBNA PRAVILA ZA MEHKUŽCE

  Ekološko gojenje školjk poteka v območjih, ki so označena s stebri, plovci ali drugimi jasnimi označevalci ter omejena z mrežastimi vrečami, kletkami ali drugimi umetnimi sredstvi.

  Z ekološkimi gojilnicami lupinarjev se zmanjša tveganje pri vrstah, ki jih je treba ohranjati. Če se uporabljajo mreže za zaščito pred plenilci, morajo biti oblikovane tako, da ne poškodujejo ptic, ki se potapljajo.

  Prilagoditve glede sortiranja, redčenja in gostote se opravijo ob upoštevanju biomase ter za zagotovitev dobrega počutja živali in visoke kakovosti proizvodov.

  Gojenje klapavic na vrveh in druge metode iz oddelka 8 Priloge XIIIa se lahko izvajajo v okviru ekološkega gojenja. 6.8.2009 Uradni list Evropske unije L 204/23 SL

  Pridneno gojenje mehkužcev je dovoljeno le, kadar ni bistvenega vpliva na okolje v območju nabiranja in gojenja. Dokaz o minimalnem vplivu na okolje se podpre z raziskavo in poročilom o območju izkoriščanja, ki ju mora izvajalcu nadzora ali nadzornemu organu predložiti izvajalec. Poročilo se k načrtu za trajnostno upravljanje doda kot ločeno poglavje (Vir: Uredba Komisije (ES) št. 710/2009).