Izobraževanje o klapavicah

Razmnoževanje klapavice

Klapavice se razmnožujejo z zunanjo oploditvijo. Po oploditvi gre razvojni ciklus oplojenega jajčeca skozi številne planktonske larvalne stadije do končnega bentoškega stadija in prijema na podlago pri sedentarnih vrstah.
Moške gonade v stadiju II, spermiji so s svojim bičkom obrnjeni proti lumnu foliklov.
Ženske gonade v stadiju II, folikli so že makroskopsko opazni na plašču, oogoniji v fazi oogeneze.
Razvojni stadiji klapavice:

a. neoplojeno jajčece in spermij,
b. oplojeno jajčece in formiranje polarnega telesca,
c. prva celična delitev,
d. 4-celični embrio,
e. 8-celični embrio s spiralno delitvijo,
f. morula,
g. zgodnji stadij trochofore,
h. trochofora,
i. D-veliger larva,
j. asimetrična-izbočena veliger larva,
k. pediveliger larva, prehod iz planktonske v bentoško fazo, prijem na podlago.