Izobraževanje o klapavicah - Učilnica na Morju

 

 

Preberi več

Učilnica Na Morju

Namen operacije

 

Namen operacije izobraževanja o klapavicah je spoznavanje in osveščanje javnosti o lokalno, ekološko pridelanih klapavicah skozi celotno zgodovino, tradicijo in razvojem, ki je gospodarno trajnosten, morju – naravi prijazen način gojenja, ki ohranja biodiverziteto. Brez vplivov- obremenitev na okolje, za človeka pa pomembno naravno in zdravo živilo, ki je cenovno dostopno vsem slojem družbe. Trenutno še premalo poznano živilo.

 

Cilj operacije

 

Cilji operacije so pridobivanje znanja, dvig zavesti, krepitev konkurenčnosti gospodarstva v povezavi s podeželjem in sonaravnim ribištvom – marikulturo z uporabo lokalno pridelanih sestavin, s poudarkom na ekološkem kmetijstvu po vzoru Kilometer Nič- mreženje.

Poudariti želimo prednosti gojenja školjk klapavic, predstaviti dejavnost ter pravilno ravnanje s tem kakovostnim in zdravim živilom.  Vzpodbudili želimo povezovanje lokalnih pridelovalcev na območju LAS Istre za kvalitetno bivalno okolje in turistom zanimivo destinacijo z večjimi možnostmi za zaposlovanje v turizmu in širše.

Izvedli bomo 20 izobraževalnih delavnic, katere predstavljajo inovacijo, kajti celoten izobraževalni program bo izveden v direktnem stiku z naravo “učilnica na morju”. Operacija je brezplačna in v splošnem interesu širše javnosti z enakovrednim vključevanjem delavnice vseh skupin prebivalstva (otrokom, mladostnikom, različnim strokam, starejšim in drugim ranljivim skupinam) in je javnega značaja in se financira iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, ki podpira pomorsko in ribiško politiko EU, v okviru operativnega program OP ESPR 2014-2020.

Javno obveščanje in podajanje znanja je namenjeno udeležencem izobraževalnih delavnic in širši javnosti.

Operacijo so omogočili

 Organ upravljanja operativnega programa za  pomorstvo in ribištvo Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Klapko